Benoeming!

Op 18 januari 2022 is onze mede initiatiefnemer Prof. dr. Clara van Karnebeek benoemd tot hoogleraar Personalized Medicine voor Genetische Metabole Ziekten aan de UvA. Een prachtige benoeming waar wij haar van harte mee feliciteren!

De AmSia finale

De finale van de Amsterdam Innovation and Science Award 2021 in het NEMO Science Museum is geweest. Fantastische pitches van alle 9 finalisten. Helaas heeft Liz van de Riet met ons project niet gewonnen maar het behalen van de finale van ons wetenschappelijk onderzoeksteam was even leerzaam als succesvol in vele opzichten. Op naar meer moois! […]

Nominatie Amsterdam Science and Innovation Award 2021!

Wij dingen mee naar de Amsterdam Science and Innovation Award 2021! Promovenda Liz Van de Riet legt het kort maar krachtig uit. Dit is voor de toekomst van alle ernstig chronisch zieke kinderen én hun ouders. Help ons en stem! Alvast bedankt! Kijk hier: Liz van de Riet (Amsterdam UMC): The Jeroen Pit Huis – […]

Kennismiddag

Onlangs vond de eerste kennismiddag van Het Jeroen Pit Huis plaats! Het doel van deze middag was om de ontwikkelingen binnen het wetenschappelijk onderzoek en de invulling van het zorgplan in Het Jeroen Pit Huis met elkaar te verbinden. Aan beide kanten worden namelijk grote stappen gemaakt. De kennis die we vanuit het wetenschappelijk onderzoek vergaren, onder andere door nauwe […]

Het perspectief van ouders tijdens de transitie van ziekenhuis naar huis

Er zijn meerdere projecten momenteel in volle gang! Eén van onze onderzoeksdoelen is het beter begrijpen van het perspectief van ouders tijdens de overgang van ziekenhuis naar huis met een zorgintensief kind. Pas als we hun ervaringen en behoeften goed in kaart hebben gebracht, kunnen we onze zorg beter afstemmen en dit proces beter begeleiden. […]

Case Report in NJCC

Onlangs werd het case report van Liz van de Riet, promovenda van Het Jeroen Pit Huis, gepubliceerd in het Netherlands Journal of Critical Care. Het artikel gaat over het langdurige verblijf van kinderen met een chronisch medisch complexe ziekte op de Intensive Care en de impact daarvan op het kind, het gezin en het gezondheidssysteem. […]

Podcast Job van Woensel

Onlangs werd mede initiator van Het Jeroen Pit Huis, en Hoogleraar, kinderarts en Hoofd Intensive Care Kinderen van Het Emma Kinderziekenhuis Job van Woensel geïnterviewd, door Medical Innovation Company, over onder andere de noodzaak van Het Jeroen Pit Huis. “Het gaat om de transitie, om thuis meer na te bootsen alvorens het gezin naar huis […]

Caregiver’s Transition Journey Map

Na een lange ziekenhuisopname samen de stap naar huis maken is iets waar veel families naar uitkijken. De zorg voor een kind met complexe zorgbehoeften is echter moeilijk, helemaal in de thuissituatie. Het is zo overweldigend dat gezinnen door de bomen het bos niet meer zien. Maar wat maakt die transitie naar huis nou precies […]

Video Digital Society School

De afgelopen 20 weken werkten het wetenschappelijk onderzoeksteam van Het Jeroen Pit Huis samen met de Digital Society School, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam, om het transitieproces van ziekenhuis naar huis voor complex zieke kinderen en hun families beter te begrijpen. Ook deed het team onderzoek naar een digitale oplossing om hen hierin optimaal te […]

Samenwerking met DSS

Liz van de Riet, onderzoeker voor Het Jeroen Pit Huis: “Graag praat ik jullie bij over een samenwerking die we vanuit de onderzoeksgroep zijn gestart met de zogeheten ‘Digital Society School’ (DSS). Met het oog op de Sustainable Development Goals, opgesteld door de VN, onderzoekt de DSS de rol van technologie in onze veranderende samenleving. […]