Organisatie

Dagelijkse leiding

Het multi-disciplinaire team dat dagelijks in Het Jeroen Pit Huis aan het werk is bestaat uit artsen, (kinder)verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en facilitaire medewerkers. De teamleider heeft de dagelijkse leiding.

Bestuur & Adviseurs

Bestuur Het Jeroen Pit Huis Zorg

Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat in de organisatie gebeurt. De kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van zorg.
De zorg, de financiën, de medewerkers, de ICT enz. behoren allemaal tot de verantwoordelijkheid van het bestuur.

j-van-woensel-rond-300x300
Job van Woensel

Medisch directeur/bestuurder

i-wanders-rond-300x300
Iris Wanders

Algemeen directeur/bestuurder

Raad van Commissarissen Het Jeroen Pit Huis zorg

De raad van commissarissen van Het Jeroen Pit Huis Zorg telt 6 leden. Zij vormen samen het onafhankelijk toezichthoudend orgaan en zetten zich onbetaald en onbezoldigd in. Elk lid heeft een eigen aandachtsgebied.

Contactgegevens Raad van Commissarissen: secretarisrvc@hetjeroenpithuis.nl

Vanessa-Liem-rond-300x300
Vanessa Liem
Voorzitter
Bruno Bruins-rond-300x300
Bruno Bruins

Financiën & Governance

RSimons-rond-300x300-v2
Robert Simons

Kwaliteit van zorg

HugoHeijmans-rond-300x300
Hugo Heijmans

Adviseur
Kwaliteit van zorg

EvK-rond-300x300png
Emilie van Karnebeek

Adviseur
Governance
Waarborgen gedachtengoed Het Jeroen Pit Huis

Annelot Peters-rond-300x300
Annelot Peters

Secretaris

Stichting Het Jeroen Pit Huis

Het bestuur van Stichting Het Jeroen Pit Huis telt vijf bestuursleden en een medewerker. De bestuursleden zetten zich onbetaald en onbezoldigd in voor de stichting en hebben ieder een eigen aandachtsgebied.

PienvKarnebeek-rond-300x300
Pien van Karnebeek

Voorzitter

mark-wegter-rond-300x300
Mark Wegter

Financiën

MoniqueMaarsen-rond-300x300
Monique Maarsen

Gebouw

Barbara-rond-300x300
Barbara Ruding

Fondsenwerving

MartinvKeken_300x300-v2
Martin van Keken

Hospitality

sasha_stone_500x500
Sasha Stone

Medewerker
Fondsenwerving & communicatie

Het Jeroen Pit Huis

job van woensel

Hoofd IC Kinderen EmmaKinderziekenhuis

Hij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is opgeleid als kinderarts in Groningen en Curacao. Hij is tijdens zijn opleiding een aantal keer uitgezonden voor Artsen zonder Grenzen.

Na het afronden van zijn specialisatie is Job zich in 1997 in het AMC gaan specialiseren in intensive care voor kinderen. Inmiddels is hij hoofd van de IC Kinderen in het Amsterdam UMC en benoemd tot hoogleraar intensive care voor kinderen. In die rol zet hij zich met zijn team in om de zorg voor deze ernstig zieke kinderen continu te verbeteren.

Job is zeer actief in wetenschappelijk onderzoek en heeft een aantal promovendi onder zijn hoede. Zijn wetenschappelijke interesses gaan uit naar ernstige levensbedreigende ademhalingsproblemen bij kinderen, intensive care in ontwikkelingslanden en lange termijn effecten van kritieke ziektes en de intensive care behandeling daarvoor.

Ieder kind heeft recht op een zo’n normaal mogelijk gezinsleven!” Deze quote vat Jobs motivatie voor zijn betrokkenheid bij Het Jeroen Pit Huis goed samen.

Samen met Clara van Karnebeek begeleid Job ook een promovendus die het nut van het JPH voor kinderen met een chronische ernstige aandoening wetenschappelijk moet gaan onderbouwen.

Iris Wanders

Iris Wanders is met haar ruime leidinggevende-, en projectmanagement ervaring binnen de zorgsector de motor van Het Jeroen Pit Huis project. Haar aanpak is pragmatisch, creatief en klantgericht.

Iris: “Toen ik werd benaderd met de vraag of ik mij zou willen inzetten voor de realisatie van de TCU, zoals het project toen nog heette, kon ik niet anders dan direct ja zeggen. Het staat me nog zo helder voor de geest hoe ontredderd ik was toen ik na weken ziekenhuisopname naar huis mocht met mijn eerste kindje. Hoe kon ik goed voor mijn kindje zorgen zonder monitor? En wie controleerde of ik het wel goed deed thuis? De overstap die ouders van chronisch ernstig zieke kinderen moeten maken na een lange ziekenhuisopname naar huis is nog zo oneindig veel groter. De zorg die ze thuis moeten geven is zeer complex en de impact op hun leven enorm. Het Jeroen Pit Huis is inhoudelijk en projectmatig een stevige en positief maatschappelijke businesscase. Het is een innovatief zorgconcept, de brug tussen ziekenhuis en thuis voor gezinnen met ernstig zieke kinderen. Dit maakt het voor mij een extra uitdaging om alle juiste partijen aan tafel te krijgen en mee te laten doen en denken voor het slagen van dit project.” 

Vanessa Liem

Vanessa Liem is in een vroeg stadium als ouderexpert betrokken geraakt bij de ontwikkeling van Het Jeroen Pit Huis. Zij is mede-oprichter van de Stichting 2CU (”to see you”) die zich inzet voor mensen met een zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en hun gezinnen. Vanessa is getrouwd met Roland en zij hebben samen een gezonde dochter en een ZEVMB zoon. Zij weet daardoor als geen ander wat een kind met een ernstige aandoening en complexe zorg voor impact heeft op het gezin. Na de geboorte van haar zoon heeft zij de ondersteuning en transitie naar huis ontzettend gemist. Haar droom was dat er ooit een transitiehuis zoals Het Jeroen Pit Huis zou komen. Naast zorgende moeder is Vanessa advocaat en partner bij Van Doorne. Zij is gespecialiseerd in onderzoeken en compliance en adviseert organisaties op bestuurlijk en toezichtniveau over gevoelige en strategische kwesties. Eerder werkte zij bij De Brauw Blackstone Westbroek en bij Heineken. Vanessa is lid van de stuurgroep van het programma Wij Zien je Wel (in opdracht van het ministerie van VWS).

bruno bruins

Bruno Bruins is staatsraad bij de Raad van State. Eerder was Bruins onder meer wethouder en loco-burgemeester van Den Haag, staatssecretaris OCW, minister voor Medische Zorg en Sport, lid Raad van Bestuur Connexxion Holding en voorzitter Raad van Bestuur UWV. Naast zijn hoofdfunctie is Bruins actief als toezichthouder, onder meer bij UNICEF, Alrijne Zorggroep en Intravacc

Robert Simons

Robert Simons is gepensioneerd verpleegkundige met een lange carrière in de zorg voor kinderen. In het Emma Kinderziekenhuis is hij 10 jaar hoofdverpleegkundige van de afdeling Kinder Intensive Care en daarna 10 jaar verpleegkundig bestuurder van het Emma Kinderziekenhuis geweest. In die periode was hij tevens één van de initiatienemers van het Emma Thuis Team, de eerste structurele voorziening voor transmurale zorg waarbij hij zijn verpleegkundige kennis en ervaring gebruikt. Hij heeft meegewerkt aan de opzet van een primary health care programma in een groot vluchtelingen-kamp in Soedan en hij is betrokken geweest bij de opzet van een gezondheid scholingsprogramma voor Afghaanse kinderen in Pakistaanse vluchtelingenkampen.
Op dit moment is hij bestuurslid van het St.Damien Kinderziekenhuis in Port aux Prince, Haiti en voorzitter van IFHHRO/Human Rights Network dat zich inzet voor de realisatie van het Right to Health.

Hugo Heijmans

Hugo was vanaf 1986 hoogleraar kindergeneeskunde bij de Rijksuniversiteit Groningen en vanaf 1996 bij de Universiteit van Amsterdam waar hij tot 2011 leiding mocht geven aan het Emma Kinderziekenhuis. Hij heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met de consequenties van het succes van de kindergeneeskunde zowel voor patiënten als hun ouders.

“Met als doel, niet de ziekte en de daarvoor noodzakelijke behandeling alleen maar vooral ook de ontwikkeling van het kind gericht op een zo zelfstandig mogelijke, succesvolle en gelukkige toekomst voor kind en gezin te waarborgen”.

Het Jeroen Pit Huis, is daartoe een vernieuwende en welkome aanvulling op de bestaande pediatrische zorg. Hugo is actief betrokken bij een aantal stichtingen waaronder het uitzendbureau Emma at Work en de Kinderthuiszorg.

Emilie van Karnebeek

Emilie van Karnebeek is een van de initiatiefneemsters van Het Jeroen Pit Huis en heeft de afgelopen 7 jaar gewerkt om het huis tot stand te brengen. Daarvoor vervulde zij verschillen-de financiële functies bij onder meer Aedes Real Estate, KLM en MeesPierson.
Een intrinsieke drive om gezinnen te helpen die getroffen worden door een ernstige ziekte heeft haar gemotiveerd het project van Het Jeroen Pit Huis op te pakken en tot een succes te willen maken. Emilie’s man,  Jeroen Pit, is  na een ziekteproces van meerdere jaren in 2012 overleden aan de gevolgen van kanker. Emilie heeft aan den lijve ondervonden wat voor een enorme impact een ziekteproces van een naaste kan hebben op het hele gezin. Daarom gelooft zij heilig in het concept van een transitie zorghuis en heeft zij besloten om, naast haar full-time onbezoldigde inzet, een aanzienlijk bedrag aan dit zorginitiatief te doneren vanuit de erfenis van haar man. Voor die reden is het eerste transitie-zorg huis in Nederland “Het Jeroen Pit Huis” gaan heten. Met de totstandkoming daarvan is Jeroen’s positieve levensinstelling, zijn betrokkenheid bij andere mensen, vrijgevigheid en ondernemende levensinstelling voortgezet.
Emilie is thans commissaris van Het Jeroen Pit Huis (de Zorg BV) en als directeur van Jeroen Pit Huis Vastgoed BV mede-verantwoordelijk voor de instandhouding van het gebouw. Daarnaast vervult zij verschillende commissaris- en bestuursfuncties.

Annelot Peters

Annelot is werkzaam bij advocatenkantoor Rutgers & Posch in Amsterdam. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het arbeidsrecht. Daarnaast is zij moeder van 3 jongens waarvan de middelste zoon op 11-jarige leeftijd aan de zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte PKAN is overleden. Als geen ander weet zij hoe bijzonder en belangrijk het is dat er een plek is gekomen, Het Jeroen Pit Huis, waar gezinnen met zorg-intensieve kinderen de transitie van ziekenhuis naar huis met vertrouwen kunnen maken. Ze draagt daarom graag, als jurist en ervaringsdeskundige, haar steentje bij als secretaris van de Raad van Commissarissen van Het Jeroen Pit Huis.

Pien van karnebeek

Pien is bestuurslid van het Rijksmuseumfonds en penningmeester van United Way The Netherlands. Ook is zij werkzaam als Hofdame van de Koningin. Zij is als familie van de founders nauw betrokken geweest tijdens de bouw en de opening van Het Jeroen Pithuis. Sinds juni 2022 als voorzitter van het Stichtingsbestuur.

Mark Wegter

Mark is betrokken geweest bij het opzetten van Het Jeroen Pit Huis, als lid van de Raad van Advies en is werkzaam bij een internationaal opererende participatie-maatschappij, van waaruit hij investeert in jonge, veelbelovende bedrijven actief in de medische en biomedische sector. Zijn achtergrond en ervaring als investeerder in innovatieve ideeën en concepten in de zorg, dreven zijn enthousiasme voor het unieke en impactvolle zorgconcept dat is neergezet middels Het Jeroen Pit Huis. Hij is lid van het bestuur van de Stichting Het Jeroen Pit Huis.

Monique Maarsen

Monique is algemeen directeur van de Maarsengroep, dat zich richt op vastgoedontwikkeling en investering. Daarnaast heeft zij verschillende toezichthoudende functies onder andere bij EY en Carré. Bij al haar nevenfuncties speelt het snijvlak tussen publiek en privaat belang een grote rol. Jarenlang was zij voorzitter van Kika, een goed doel dat zich volledig richt op fondsenwerving voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderoncologie. Monique weet door haar eigen ziekteverleden als geen ander hoe belangrijk juist de omgeving is, voor zowel kind als gezin gezamenlijk in het proces van herstel. Zoals die omgeving nu gebouwd is in Het Jeroen Pit Huis is uniek voor Nederland. 

Barbara Ruding

Barbara werkte tien jaar in het bedrijfsleven en maakte in 2007 de overstap naar de culturele sector waar zij als fondsenwerver werkzaam is, eerst bij Museum Van Loon, daarna bij Het Scheepvaartmuseum en sinds 2016 bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Haar focus ligt op het realiseren van grote projecten voor het orkest waarvoor zij particulieren en institutionele fondsen benadert. Sinds juni 2022 is zij bestuurslid van de Stichting Het Jeroen Pit Huis.

Een betrokken groep particuliere schenkers, fondsen en bedrijven heeft op fantastische wijze bijgedragen aan de totstandkoming van Het Jeroen Pit Huis. Als bestuurslid zet ik me graag in om de steun voor dit bijzondere huis voor de toekomst te helpen bestendigen zodat zoveel mogelijk ernstig zieke kinderen en hun families hier de begeleiding kunnen ontvangen die ze zo hard nodig hebben.

Martin van Keken

Martin A. J. van Keken, Jr. is de oprichter en CEO van MVKA, een internationaal opererend adviesbureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van ervaringsgerichte evenementen.
Met zijn prijswinnende bureau organiseert Martin ruim 18 jaar bijzondere en impactvolle evenementen voor kinderziekenhuizen.
Als vorig bestuurslid van een kinderziekenhuis en een hospice voor terminaal zieken kinderen in Vancouver weet Martin hoe belangrijk een goede en veilige omgeving zijn voor de zorg van een ziek kind.

JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.