Informatie over Het Jeroen Pit Huis

Het Jeroen Pit Huis is een transitional care unit voor kinderen van 0-18 jaar met een chronisch complexe aandoening en hun ouders. Het doel is om de overgang van ziekenhuis naar huis makkelijker, doelmatiger en bestendiger te maken. Het is een voorziening waar ouders in een veilige gezinsvriendelijke omgeving kunnen leren omgaan met de complexe, intensieve en vaak technische zorg voor hun kind.

Hoe ziet Het Jeroen Pit Huis eruit?

Het huis ligt op loopafstand van Amsterdam UMC, locatie AMC aan Meibergdreef 91. Het beschikt over 8 appartementen en biedt een aantal centrale faciliteiten zoals: een centrale keuken en woonkamer, een speelhoek, minder valide badkamer, multi-functionele fysioruimte, snoezelkamer en diverse zitjes. De ruime tuin biedt veel privacy met groen en heeft 2 speeltuinen. 

Informatie voor kinderen

Bekijk Het Jeroen Pit Huis door de ogen van een kind in de video hiernaast.

Wat heeft Het Jeroen Pit Huis u te bieden?

In Het Jeroen Pit Huis bootsen wij zoveel mogelijk de thuissituatie na.

U verblijft in een eigen appartement met eigen voordeur. Het bestaat uit: een woonkamer met pantry, een slaapkamer voor ouders,  een patiëntenkamer, badkamer en een extra slaapkamer op de vide. Ieder appartement heeft een eigen terras. U heeft voldoende ruimte en privacy om als gezin samen te zijn.

In de centrale keuken en woonkamer zijn alle faciliteiten aanwezig om uw eigen maaltijd te koken en anderen te ontmoeten. 
In ons Handboek voor gezinnen leest u alles over hoe het in Het Jeroen Pit Huis geregeld is.

Professionele zorgverleners

Vanuit toewijding en aandacht verlenen vakbekwame medewerkers zorg en begeleiding aan kind en gezin. Ons team bestaat uit kinderartsen, (kinder) verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, facilitair medewerkers en een teamleider.

Wij werken intensief samen met (revalidatie) artsen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten en ergotherapeuten om goede en kwalitatieve zorg te leveren die voor het kind en het gezin nodig is.

Bekijk hier meer informatie over de zorg in Het Jeroen Pit Huis:

De zorg- en hulpverlening

Om goede zorg en ondersteuning te bieden wordt er gewerkt volgens een 7-fasen model. Op een planmatige wijze werken wij samen met u aan de transitie naar huis. Hierbij staat de regie van ouders centraal.

U leert stapsgewijs (verpleegkundige) handelingen aan en hoe u met bepaalde situaties om kan gaan. 
In ons handboek vindt u alles over hoe wij zorg verlenen.

Plaatsing

Zodra in overleg met u besloten is dat uw kind in Het Jeroen Pit Huis opgenomen wordt, nodigen wij u uit voor een rondleiding en intakegesprek.

Is de plaatsing definitief dan wordt in samenspraak met u een zorgplan gemaakt, wat onderdeel is van het 7 fasen model. In het zorgplan staan afspraken over de invulling van zorg en begeleiding. Op deze wijze heeft u zoveel mogelijk regie over de zorg die uw kind krijgt.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.