Wetenschappelijk onderzoek

Een Transitional Care Unit (TCU) faciliteert een snellere, betere en bestendigere overgang van het ziekenhuis naar huis, zoals ons huis.

Om deze duurzame transitie naar huis te realiseren, de zorg betaalbaar te houden en te kunnen evalueren is onderzoek nodig.

Hiervoor is het TCU consortium opgericht. Het TCU consortium, waarin diverse stakeholders worden vertegenwoordigd, bundelt krachten om de bestaande kennishiaten te adresseren en te vertalen in een ‘standard operating procedure’’ voor transitiezorg voor kinderen met een chronische, complexe aandoening in Nederland.

Meer lezen? Ga naar: www.tcuconsortium.nl

WETENSCHAPPELIJKE PROJECTGROEP

Prof. dr. Clara D. van Karnebeek

Kinderarts en geneticus metabole ziekten
“Wetenschappelijk onderzoek ligt aan de basis van zorginnovatie, zowel qua inhoud als evaluatie en uiteindelijk (inter)nationale disseminatie.”

Researchgate

Jolanda Maaskant

Onderzoeker en adviseur patiëntveiligheid
“Ik vind het de plicht van het Emma Kinderziekenhuis om kinderen met een complexe hulp en zorgvraag en ouders goed voor te bereiden op de situatie thuis. Zij moeten de kans krijgen om een zo normaal mogelijk gezinsleven op te bouwen. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om voor kind en ouders ‘de goede dingen te doen'.”

Researchgate

Drs. Liz van de Riet

Promovenda
“Als arts-onderzoeker ben ik betrokken bij de ontwikkeling van Het Jeroen Pit Huis. Hiermee proberen we het transitieproces beter te begrijpen. Alleen zo zijn we in staat om patiëntvriendelijke en duurzame interventies te ontwikkelen die dit proces in de toekomst zullen verbeteren.”

Researchgate

Prof. dr. Job B.M. van Woensel

kinderarts-intensivist, Hoofd IC Kinderen Emma Kinderziekenhuis/ Amsterdam UMC
" Transitie naar huis voor ernstig zieke kinderen is een multidisciplinair proces. Naast de betrokkenheid van verschillende disciplines in de zorg, zijn ouders en ouderverenigingen essentieel als het gaat om het in kaart brengen van behoeften en kennishiaten.Ieder kind heeft recht op een zo’n normaal mogelijk gezinsleven!”

Researchgate

Dr. Mattijs W. Alsem

kinderrevalidatiearts Amsterdam UMC
“Als kinderrevalidatiearts zet ik me in voor het functioneren van kinderen met een beperking en hun gezinnen. Het is erg mooi dat Het Jeroen Pit Huis een innovatieve setting ontwikkelt, waarin we kinderen, hun ouders en hun gezinnen kunnen helpen met de eigen regie en zelfmanagementvaardigheden.”

Researchgate

Dr. Hennie Knoester

kinderarts-intensivist, IC Kinderen, Emma Kinderziekenhuis / Amsterdam UMC
“Het Jeroen Pit Huis staat wat mij betreft voor transitie naar huis door goede multidisciplinaire samenwerking met alle betrokkenen; dat wil zeggen, patiënt, ouders en alle betrokken hulpverleners, zowel vanuit het ziekenhuis als thuis.”

Researchgate

Heleen Haspels

promovenda
“Als onderzoeker zet ik me in voor het wetenschappelijk onderzoek omtrent Het Jeroen Pit Huis en landelijk de transmurale zorg. Het wetenschappelijk onderzoek is cruciaal om de effectiviteit van de interventies in kaart te brengen zodat we de beste zorg kunnen blijven bieden.”

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.