Ontstaan van het jeroen pit huis

Clara van Karnebeek, kinderarts en geneticus metabole ziekten, zag tijdens haar werk in Canada (gespecialiseerd zorginstelling Canucks Place) de kracht van het samen zijn van een gezin met een chronisch ziek kind, waarbij een completere kwaliteit van zorg wordt geboden aan het kind én het hele gezin. In Nederland zocht zij een samenwerking met Job van Woensel, Hoofd Kinder IC van het Emma Kinderziekenhuis en haar zus, Emilie van Karnebeek.

Ook Job en zijn collega’s zagen dat ernstig chronisch zieke kinderen vaak te lang in het ziekenhuis verblijven omdat ze, door de aard van hun ziekte, 24/7 afhankelijk zijn van hoogwaardige medische en verpleegkundige zorg. De ontwrichting van het gezin is enorm bij langdurige opnames in het ziekenhuis. Het idee voor een’ transitional care unit’ was geboren. Een ‘tussenhuis’ tussen ziekenhuis en thuis. In een huiselijke setting als gezin samen zijn en grip krijgen op je nieuwe leven met een chronisch ziek kind. Een plek waar ouders de regie in handen krijgen en ze zich voor kunnen bereiden op hun leven thuis.

Emilie was geraakt door dit inspirerende idee. Tijdens de langdurige ziekte van haar man, Jeroen Pit, zag ze wat ziekte met een gezin doet. Jeroen, die op 43 jarige leeftijd overleed, was een familieman, een inspirerend voorbeeld met een groot hart, die als motto had; “ als je iets doet, doe het dan goed”. Met zijn gedachtegoed in het achterhoofd besloot Emilie om zich volledig, onbezoldigd, te richten op de realisatie van deze ‘transitional care unit’. Samen met haar kinderen steunde ze ook financieel dit prachtige initiatief en met de naamgeving “Het Jeroen Pit Huis” leeft de gedachtegang van Jeroen voort.

Er volgde een intensief proces van overleggen, het maken van de business case, betrekken van de juiste partners, samenstellen van een projectteam en diverse werkgroepen, ervaringsdeskundige ouders en verschillende adviseurs om maar wat te noemen.

Amsterdam UMC steunde dit idee vanaf het begin en samen met Het Leger des Heils (via medisch kindzorghuis Het Lindenhofje) werden zij stuwende projectpartners. Het Amsterdam UMC was bereidt om op haar grond een perceel aan te bieden.

Jeroen Pit

Inmiddels was er een duidelijk ontwerp van Brique Architecten en zou Concrete Amsterdam zich ontfermen over het interieur samen met ons bouwteam. TPAGH verfijnde de contouren.

We zijn dan inmiddels in maart 2020, bij start van de pandemie, als er besloten kan worden dat er aan de vooraf gestelde eisen voldaan werd en de “GO-beslissing”, die om te gaan bouwen, genomen kan worden. Een van deze eisen was voldoen aan het zicht hebben op het gestelde bedrag van Euro 7.5 mln voor de bouw van het huis. Exact na een jaar van voorbereidingen, kon eind maart 2021 de eerste paal, in klein gezelschap, geslagen worden en kon de bouw starten.

De bouw verliep voorspoedig mede dankzij de inzet van vele (bouw)partners en architecten en er werd met man en macht gewerkt om eind maart 2022 de deuren te openen voor de gezinnen die het zo nodig hebben. Het personeel – deels van Het Lindenhofje – startte en hielpen ook mee de laatste dozen uit te pakken.

Na een soft opening in maart 2022 konden we de eerste gezinnen verwelkomen; het huis finetunen en waren we vereerd dat op 11 mei 2022 onze Koningin Máxima, onder toeziend oog van veel betrokkenen en belanghebbenden, ons huis officieel heeft geopend.

Het Jeroen Pit Huis

Voortgang realisatie

Een impressie in beeld van de voortgang van het bouwproces.
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.