Hoe verloopt de aanmelding?

De aanmelding verloopt via de behandeld kinderarts. Deze overlegt met de arts van Het Jeroen Pit Huis of en op welke manier een opname kan bijdragen in de transitie naar huis.

Hoe is de financiering geregeld?

Uw zorgverzekeraar vergoed vanuit het basispakket de zorg en begeleiding in Het Jeroen Pit Huis. Omdat de zorg valt onder de aanspraak ‘wijkverpleging’ wordt er geen aanspraak gemaakt op uw eigen risico.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Voor de extra diensten in huis vragen wij een eigen bijdrage van €15,00 per dag per gezin voor de kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.