Podcast Job van Woensel

Onlangs werd mede initiator van Het Jeroen Pit Huis, en Hoogleraar, kinderarts en Hoofd Intensive Care Kinderen van Het Emma Kinderziekenhuis Job van Woensel geïnterviewd, door Medical Innovation Company, over onder andere de noodzaak van Het Jeroen Pit Huis.

“Het gaat om de transitie, om thuis meer na te bootsen alvorens het gezin naar huis gaat. De ouders gaan van zorgontvanger (in het ziekenhuis) naar zorgverlener (thuis) en die stap is heel groot voor ouders met een chronisch ziek kind. “De juiste zorg op de juiste plek”.
Luister vanaf minuut: 22:30. Klik hier:
job, functie
Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.