VISIE

Het Jeroen Pit Huis is een transitional care unit, met als doelstelling de overgang van een kind met een chronisch complexe aandoening en ouders van ziekenhuis naar huis makkelijker, doelmatiger en bestendiger te maken. Het is een voorziening waar ouders in een veilige gezinsvriendelijke omgeving kunnen leren omgaan met de complexe, intensieve en vaak technische zorg voor hun kind. Daarnaast moeten ouders zoveel mogelijk zelfredzaam worden met betrekking tot alles wat er zoal komt kijken bij de zorg thuis voor een kind met een chronisch complexe aandoening. Hiertoe wordt in Het Jeroen Pit Huis een breed palet van hoogwaardige zorg en begeleiding geboden aan alle gezinsleden. Dit betreft naast medische en verpleegkundige zorg, ook psychosociale, maatschappelijk en praktische ondersteuning. Met de transitie naar de thuissituatie voor ogen, zal er ook nauw samengewerkt worden met thuisverpleegkundigen, jeugdzorg, huisarts en gemeente én zal het sociale netwerk van het gezin zoveel mogelijk betrokken worden.

Het is onze visie dat ook kinderen met een ernstige complexe aandoening, die afhankelijk zijn van 24/7 medische zorg en toezicht, recht hebben op een zo volwaardig en bestendig mogelijk gezinsleven in de liefdevolle nabijheid van hun ouders, gezin en familie. Daarom moeten zij samen een patiëntvriendelijke en duurzame transitie naar huis kunnen maken.

MISSIE

Onze missie is het realiseren van een kleinschalig, kwalitatief hoogwaardig zorgverblijf voor complex zieke kinderen en hun families in een huiselijke omgeving op het terrein van Amsterdam UMC, locatie AMC.

Het Jeroen Pit Huis wil graag gezinnen zoals die van Thijmen helpen:
Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.