Steun eenmalig

Wilt u eenmalig een schenking doen aan Het Jeroen Pit Huis?

Wij doen er alles aan om Het Jeroen Pit Huis goed te onderhouden, voor de gezinnen en de kinderen datgene te voorzien waar behoefte aan is. Ook om Het Noodfonds, voor de minderbedeelde gezinnen voor wie de kosten voor het verblijf (Euro 15 per appartement per nacht) een te grote last is aan te bieden. Want ieder kind heeft het recht om thuis te zijn.

Daarom is elke euro ons veel waard! Ontdek wanneer een eenmalige schenking fiscaal aftrekbaar via deze link of doneer direct:

Bankoverschrijving:
IBAN: NL49ABNA 087 70 59 225 t.n.v. Stichting Het Jeroen Pit Huis

 

Of scan met uw telefoon onze QR code:

Mocht u meer willen weten neem dan contact op met Sasha Stone via s.stone@hetjeroenpithuis.nl 

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.