Samenwerking met DSS

Liz van de Riet, onderzoeker voor Het Jeroen Pit Huis: “Graag praat ik jullie bij over een samenwerking die we vanuit de onderzoeksgroep zijn gestart met de zogeheten ‘Digital Society School’ (DSS). Met het oog op de Sustainable Development Goals, opgesteld door de VN, onderzoekt de DSS de rol van technologie in onze veranderende samenleving. Door samenwerkingen aan te gaan met verschillende partijen proberen ze duurzame oplossingen te bedenken voor diverse maatschappelijke problemen.

De komende maanden houden we ons gezamenlijk bezig met de volgende vraag: hoe kunnen we een toegankelijke (digitale) oplossing bedenken, die ouders van kinderen met complexe zorgbehoeften ondersteunt gedurende de transitie van het ziekenhuis naar huis? We gaan de dialoog aan met ouders én zorgprofessionals om zo elkaars transitiebehoeften beter te begrijpen. Alleen door samen te werken kunnen we ouders empoweren om de overgang naar huis voor het hele gezin veilig én bestendig te maken.

In mijn ogen zijn er veel overeenkomsten met de visie van project Het Jeroen Pit Huis. Zo werken we multidisciplinair samen aan een innovatief zorgconcept. We creëren een nieuwe interventie, waarbij alle stakeholders worden geïncludeerd. Op deze manier krijgt traditioneel wetenschappelijk onderzoek een moderne, meer toegepaste twist!”

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.