Samenwerkingspartners

Sigra Commissie Kindzorg

Sigra is het regionale samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn.
Klik hier

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Alles over zorg voor kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte en hun gezin.
Klik hier

ZEVMB-kenniscentrum

Voor iedereen die informatie zoekt over zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB).
Klik hier

Stichting Kind en Ziekenhuis

SK&Z wil dat alle kinderen die tijdelijke of langdurig ziek zijn, een aandoening hebben of een beperking hebben, optimale kind- en gezinsgerichte zorg krijgen.
Klik hier

Netwerk Integrale Kindzorg

Het NIK is een samenwerkingsverband van ervaren professionals binnen en buiten de zorg.
Klik hier

Amsterdam UMC

Amsterdam UMC combineert kwalitatieve complexe patiëntenzorg met vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
Klik hier
Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.