Veel gestelde vragen

U kunt als particulier, bedrijf, fonds, stichting, vereniging of andere entiteit bijdragen voor ons huis.

Bekijk hier de mogelijkheden.

Maatje van Het Jeroen Pit Huis wordt je als je structureel jaarlijks voor een periode van 5 jaar een vast bedrag doneert. Hiermee steunt u ons structureel en kunnen wij het gebouw goed onderhouden, zorgen wij voor de essentiële zaken in huis die de zieke kinderen en hun ouders zo nodig hebben om zich voor te bereiden om de stap naar huis te maken. Tevens kunnen wij het “Noodfonds’ voor minderbedeelde gezinnen vullen en inzetten indien nodig.

Klik hier voor meer informatie

Alle donaties ten behoeve van Het Jeroen Pit Huis komen direct ten goede aan Het Jeroen Pit Huis. 

Wilt u een specifieke bestemming voor uw schenking, dan kunt u ervoor kiezen uw donatie te oormerken voor een specifiek domein of project. Natuurlijk kunt u ook in het algemeen ons huis steunen.

Neemt u gerust contact op met Sasha Stone via e-mail s.stone@hetjeroenpithuis.nl

 

Als u eenmalig een bedrag schenkt aan Het Jeroen Pit Hiuis dan kan uw gift aftrekbaar zijn, dit is geheel afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie vindt u hier 

Fondsenwerving voor Het Jeroen Pit Huis is nodig voor veel verschillende doeleinden die niet door de reguliere zorg behoren, maar die voor ons huis in de ogen van ouders, artsen en patiënten buitengewoon essentieel zijn. Zoals bijvoorbeeld extra activiteiten voor kinderen en brusjes en voor ouders met de feestdagen. Ook hebben wij het Noodfonds opgezet voor ouders voor wie de betaling van Euro 15 per appartement per nacht in ons huis niet vanzelfsprekend is. Tevens kunnen wij het Noodfonds ook wat breder inzetten mocht dat noodzakelijk zijn.

Ja, Het Jeroen Pit Huis heeft een ANBI status. Transparantie van ontvangen gelden staat voorop bij ons. Meer informatie hierover, vindt u hier.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.