Case Report in NJCC

Onlangs werd het case report van Liz van de Riet, promovenda van Het Jeroen Pit Huis, gepubliceerd in het Netherlands Journal of Critical Care. Het artikel gaat over het langdurige verblijf van kinderen met een chronisch medisch complexe ziekte op de Intensive Care en de impact daarvan op het kind, het gezin en het gezondheidssysteem. Liz: “We beschrijven een illustratieve casus die wederom bevestigt hoe nodig en gewenst de komst van Het Jeroen Pit Huis is. Tevens de ultieme ouder participatie: samen een artikel publiceren! We zijn trots op dit resultaat.”  Lees het hier: Case report – NJCC sept 2020

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.