Kennismiddag

Onlangs vond de eerste kennismiddag van Het Jeroen Pit Huis plaats! Het doel van deze middag was om de ontwikkelingen binnen het wetenschappelijk onderzoek en de invulling van het zorgplan in Het Jeroen Pit Huis met elkaar te verbinden. Aan beide kanten worden namelijk grote stappen gemaakt. De kennis die we vanuit het wetenschappelijk onderzoek vergaren, onder andere door nauwe samenwerking met ouders, huisartsen en de Nederlandse Zorgautoriteit, helpt ons in de vormgeving van transitiezorg die goed is afgestemd op de behoeften van patiënten, ouders én professionals. Zo pogen we de transitie tussen ziekenhuis en huis prettig en duurzaam te laten verlopen. Het is dan ook belangrijk om alle relevante partijen gedurende het hele proces van de vormgeving aangesloten te houden .
Jolanda Maaskant, zelf als verpleegkundig onderzoeker betrokken bij diverse mooie projecten die in het teken staan van de verbetering van transmurale zorg, trad op als moderator. Mede dankzij haar punctuele optreden, goede vragen en het enthousiasme van alle deelnemers was het een geslaagde middag. Op naar de volgende!

Het Jeroen Pit Huis