Word maatje

Wij willen graag ieder gezin met een ernstig chronisch zieke kind helpen om de veilige en bestendige stap naar huis te maken middels een verblijf in ons huis. Dat kunnen wij niet alleen en daarom zijn wij blij met onze Maatjes.

Door Maatje van Het Jeroen Pit Huis te worden en structureel jaarlijks voor een periode van 5 jaar een vast bedrag te doneren, steunt u ons structureel en kunnen wij het gebouw goed onderhouden en zorgen voor de essentiële zaken in ons huis die het gezin en de kinderen zo nodig hebben om zich voor te breiden om de stap naar huis te maken. De zorgverzekeraars vergoeden de basis, maar dat is niet genoeg. Daarvoor hebben wij uw steun hard nodig. Maatjes zijn onmisbaar en als Maatje houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in ons huis en nodigen wij u uit voor digitale bijeenkomsten.

maatjes-logo

Wat betekent periodiek schenken en wat is het voordeel:

Periodiek betekent dat u de schenking voor een structureel langere tijd, 5 jaar, aangaat. Hiermee is er ook voor Het Jeroen Pit Huis een vorm van zekerheid door uw steun en kunnen ook wij lange termijn vooruit kijken.

Een groot voordeel van deze vorm van schenken is dat deze aftrekbaar zijn van uw belasting. Daardoor ontvangt u een deel van uw gift terug van de Belastingdienst.

De Belastingdienst noemt het een periodieke gift als u op zijn minst 5 jaar elk jaar hetzelfde bedrag schenkt aan een goed doek met een ANBI status zoals Stichting Het Jeroen Pit Huis. Deze dient u vast te leggen in een zogenaamde periodieke schenkingsovereenkomst. Meer lezen of het formulier te downloaden klikt u hier: Overeenkomst periodieke gift in geld, in natura, met betalingsvolmacht (belastingdienst.nl).

Heeft u vragen neem dan contact op met Sasha Stone via s.stone@hetjeroenpithuis.nl

.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.