Verwijsinformatie

Voor opname in Het Jeroen Pit Huis is een verwijzing van de behandelend kinderarts noodzakelijk.

De flowchart helpt u bij het beoordelen of het kind in aanmerking komt voor Het Jeroen Pit Huis.

Twijfelt u neem altijd contact op met één van onze kinderartsen.

Wilt u als verwijzer een kind aanmelden voor opname in Het Jeroen Pit Huis?

U kunt het aanmeldformulier downloaden en ingevuld beveiligd mailen naar aanmelden@hetjeroenpithuis.nl

De kinderarts van Het Jeroen Pit Huis neemt binnen 2 dagen contact met u op en zal met u de aanmelding en de verdere procedure bespreken.

Voor de zorgoverdracht en transfer van kinderen voor vervolgzorg maakt Het Jeroen Pit Huis gebruik van POINT.

Bent u verwijzer en wilt u intercollegiaal contact met een van onze kinderartsen? We helpen u graag verder!

Voor vragen kunt u bellen naar 020-280 5520.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.