Nalaten

Bijdragen aan de ontwikkeling van ons zorgconcept en er voor zorgen dat de chronisch zieke kinderen en hun families datgene krijgen wat ze nodig hebben, ook als u er niet meer bent? Dat kan met een nalatenschap aan Het Jeroen Pit Huis. Met uw steun kunt u een verschil maken voor de toekomst.

Hoe werkt dat?

Het kan best lastig zijn om na te denken over uw testament, en daarom vinden wij het belangrijk om goed persoonlijk contact te hebben met mensen die willen nalaten. Dit zodat er in uw testament komt te staan wat uw wens is. Het is een prachtige manier om uw idealen voort te laten leven. Wellicht is de keuze voor Het Jeroen Pit Huis duidelijk omdat u in uw gezin of directe omgeving te maken heeft (gehad) met de zorg van een complex ziek kind en de stap naar huis. Wij werken hard aan de veiliger en bestendiger maken van deze stap vanuit het ziekenhuis.

Het Jeroen Pit Huis heeft een ANBI-status. Dat betekent dat de Belastingdienst geen erfbelasting heft over uw nalatenschap. Hierdoor gaat uw gift direct voor 100%  naar ons huis. U bent echter verplicht om een nalatenschap vast te leggen in een testament.

Wij adviseren u uw wensen met een notaris te bespreken. Het opmaken van een testament gaat altijd via een notaris. Mocht u Het Jeroen Pit Huis in uw testament willen opnemen betekent het dat wij via een erfstelling (mede)erfgenaam worden. U bepaalt natuurlijk zelf het percentage van ons eventuele erfdeel.

Heeft u nog vragen of wensen omtrent een nalatenschap, neem dan contact op met Sasha Stone via: s.stone@hetjeroenpithuis.nl.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.