Video Digital Society School

De afgelopen 20 weken werkten het wetenschappelijk onderzoeksteam van Het Jeroen Pit Huis samen met de Digital Society School, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam, om het transitieproces van ziekenhuis naar huis voor complex zieke kinderen en hun families beter te begrijpen. Ook deed het team onderzoek naar een digitale oplossing om hen hierin optimaal te kunnen ondersteunen. Afgelopen week was het tijd voor de eindpresentatie van dit onderzoek. Deze zogeheten ‘Showcase’ vond dit jaar online plaats. Gelukkig is digitale innovatie de specialiteit van de Digital Society School en vonden ze een creatieve oplossing. Wat was het leuk! Van over de hele wereld sloten mensen aan, wat resulteerde in boeiende gesprekken en nieuwe inzichten. Kortom: een inspirerende samenwerking met een mooi eindresultaat. Wil je weten wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd, kijk dan op de website: https://digitalsocietyschool.org/project/jeroen-pithuis/

 

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.