AVG-regeling

Welke gegevens verwerken wij van uw kind?

Als uw kind bij ons is opgenomen, verwerken we gegevens van uw kind. Met verwerken bedoelen we dat we gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen, delen met uw zorgverleners en later ook weer verwijderen. Wanneer uw kind bij ons zorg ontvangt verwerken we medische gegevens van uw kind in het patiëntendossier. Medische gegevens zijn bijvoorbeeld de gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, diagnose en zorgplannen. Behalve de medische gegevens hebben we ook persoonsgegevens van u en uw kind nodig. Persoonsgegevens zijn onder andere de naam, adres en geboortedatum van u en uw kind. Deze gegevens hebben we nodig om uw kind te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u kind niet verwarren met een andere kinderen. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen.

Hoe wij omgaan met de gegevens?
Het Jeroen Pit Huis gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Personen die namens Het Jeroen Pit Huis toegang hebben tot de gegevens van uw kind zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling, in de zorg of in de ondersteuning daarvan, kunnen uw gegevens bekijken. Deze medewerkers hebben allemaal een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zij delen gegevens niet met anderen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is. Als we het belangrijk vinden om gegevens over uw kind met anderen te delen, dan vragen we daarvoor uw toestemming. U mag bepalen of we gegevens van uw kind met anderen delen.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om een aantal persoonsgegevens van uw kind te delen met een andere partij. Denk bijvoorbeeld aan het sturen van een factuur naar uw zorgverzekeraar. Als het noodzakelijk is voor de behandeling of gezondheid van uw kind informeren wij uw (huis)arts of kinderarts over de belangrijkste bevindingen. Wij delen geen gegevens als dit niet nodig is. In spoedgevallen of noodsituaties kan het gebeuren dat wij een besluit voor u moeten nemen. De gezondheid van uw kind is voor ons altijd het belangrijkste bij het nemen van een besluit.

Waar wij gegevens over uw kind bewaren?
Wij slaan medische gegevens op in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van Het Jeroen Pit Huis.
Hoe u zelf gegevens over uw kind kunt bekijken? U mag uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier bij Het Jeroen Pit Huis bekijken. Dat kunt u aan de arts van Het Jeroen Pit Huis vragen. Uw arts is verplicht om hier toestemming voor te geven. U mag om een kopie vragen van het patiëntendossier van uw kind.

Hoe lang wij gegevens over uw kind bewaren?
We bewaren gegevens over uw kind minimaal 20 jaar na het eindigen van de behandeling.

Meting van patiëntervaringen (PREM)

De PREM Kindzorg (Patiënt Reported Experience Measure) is bedoeld om de kwaliteit zorg te meten. Het Jeroen Pit Huis valt onder het Kwaliteitskader wijkverpleging en is jaarlijks verplicht middels een vragenlijst de patiëntervaring te meten. Wij vragen u bij ontslag de vragenlijst in te vullen of wij benaderen u voor het invullen van de vragenlijst. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen hierbij een deel ook zelf invullen.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.