Caregiver’s Transition Journey Map

Na een lange ziekenhuisopname samen de stap naar huis maken is iets waar veel families naar uitkijken. De zorg voor een kind met complexe zorgbehoeften is echter moeilijk, helemaal in de thuissituatie. Het is zo overweldigend dat gezinnen door de bomen het bos niet meer zien. Maar wat maakt die transitie naar huis nou precies zo moeilijk? Waarom verliezen we soms het overzicht? Vragen waar we ons vanuit de onderzoeksgroep mee bezig houden.

In de samenwerking met de Digital Society School probeerden we juist dat overzicht terug te vinden. We kwamen in contact met ouders. Hun waardevolle input hielp ons bij het vormgeven van de zogeheten Caregiver’s Transition Journey Map. Op het eerste oog wellicht erg veelomvattend, maar het laat ons anders kijken naar het begrip transitie. Dit betreft niet zozeer een op zichzelf staand moment in de tijd, namelijk die grote stap van ziekenhuis naar huis, maar lijkt een continu proces te zijn met aldoor veranderende behoeften. Behoeften die niet op elk moment en niet voor elk gezin om dezelfde aanpak vragen.

De complexe zorgbehoeften kunnen we niet laten verdwijnen. Wél kunnen we samen nadenken over nieuwe interventies, zowel in het ziekenhuis als thuis, om het transitieproces voor deze families zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Meer weten mail naar: info@hetjeroenpithuis.nl

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.