Het perspectief van ouders tijdens de transitie van ziekenhuis naar huis

Er zijn meerdere projecten momenteel in volle gang! Eén van onze onderzoeksdoelen is het beter begrijpen van het perspectief van ouders tijdens de overgang van ziekenhuis naar huis met een zorgintensief kind. Pas als we hun ervaringen en behoeften goed in kaart hebben gebracht, kunnen we onze zorg beter afstemmen en dit proces beter begeleiden.
We inventariseren deze ervaringen en behoeften middels een Systematic Review. Dit betekent dat we alle beschikbare ‘evidence’ rondom dit onderwerp verzamelen. Door een proces van eliminatie houden we uiteindelijk alleen die artikelen over, die onze onderzoeksvraag beantwoorden. De resultaten van deze studies vatten we samen en groeperen we binnen enkele overkoepelende thema’s. Het bijzondere van deze Systematic Review is, dat deze alleen studies bevat die kwalitatief onderzoek hebben uitgevoerd. In de bijgevoegde figuur kun je zien wat voor studies dit zijn. Het uitvoeren van dit type onderzoek is relatief nieuw. Een leuke uitdaging voor ons allen!
Wij werken ondertussen hard door aan de analyses, zodat we deze later dit jaar kunnen publiceren.

Het Jeroen Pit Huis