Het perspectief van ouders tijdens de transitie van ziekenhuis naar huis

Er zijn meerdere projecten momenteel in volle gang! Eén van onze onderzoeksdoelen is het beter begrijpen van het perspectief van ouders tijdens de overgang van ziekenhuis naar huis met een zorgintensief kind. Pas als we hun ervaringen en behoeften goed in kaart hebben gebracht, kunnen we onze zorg beter afstemmen en dit proces beter begeleiden.
We inventariseren deze ervaringen en behoeften middels een Systematic Review. Dit betekent dat we alle beschikbare ‘evidence’ rondom dit onderwerp verzamelen. Door een proces van eliminatie houden we uiteindelijk alleen die artikelen over, die onze onderzoeksvraag beantwoorden. De resultaten van deze studies vatten we samen en groeperen we binnen enkele overkoepelende thema’s. Het bijzondere van deze Systematic Review is, dat deze alleen studies bevat die kwalitatief onderzoek hebben uitgevoerd. In de bijgevoegde figuur kun je zien wat voor studies dit zijn. Het uitvoeren van dit type onderzoek is relatief nieuw. Een leuke uitdaging voor ons allen!
Wij werken ondertussen hard door aan de analyses, zodat we deze later dit jaar kunnen publiceren.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.