Zorg in Het Jeroen Pit Huis

De landelijke ontwikkeling in de (kind)zorg staat niet stil, zeker ook nu niet in deze bijzondere Coronatijd. De zorg die we in Het Jeroen Pit Huis  willen gaan leveren wordt op dit moment tot in detail uitgewerkt.  Zo is de Zorgwerkgroep met hulp van externe expertise bezig met het zorgpad en wordt er gewerkt aan een verpleegkundige visie. In deze visie worden de verschillende fases van ziekenhuis via Het Jeroen Pit Huis naar huis beschreven. Wie doet wat, wanneer en hoe in elk van deze fases?
Een aantal vragen staan hierbij centraal zoals: ‘Hoe willen en kunnen we ouders in Het Jeroen Pit Huis zo begeleiden, dat we hen weer in hun kracht zetten om de zorg straks thuis aan te kunnen?’ Hier ligt een hele belangrijke taak voor alle zorgverleners in het huis. Het is daarom ontzettend belangrijk om goed te kijken naar de diverse functie-profielen van de zorgmedewerkers, hun goed op te leiden en ook een prettige werkplek te bieden.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.