Veel dank aan Crescenta

Nathalie Bockhoudt, eigenaar van Crescenta, is de afgelopen 25 jaar werkzaam geweest in verschillende functies bij onder andere Arthur Andersen, Cushman&Wakefield en als technisch directeur bij Aedes Real Estate. Bij Aedes heeft ze samen met een team 5 internationale binnenstedelijke hotels mogen ontwerpen en bouwen. Hier heeft ze ook Emilie van Karnebeek, onze projectvoorzitter, leren kennen, die destijds als CFO werkzaam was bij Aedes Real Estate. Toen Emilie Aedes verliet om Het Jeroen Pit Huis verder vorm te geven heeft Nathalie direct aangegeven dat zij haar expertise voor Het Jeroen Pit Huis wil inzetten om ervoor te zorgen dat het een mooi en slim ontworpen gebouw zou worden.

Nu is ze als project manager bouw verantwoordelijk voor de realisatie van het huis. In de periode voor de GO beslissing heeft ze ons geheel kosteloos geadviseerd en geholpen. Ook nu rekent ze een mooi ‘pro bono’tarief. Nathalie’s passie en kunde ligt bij het ontwerpen en realiseren van een goed doordacht gebouw, dat esthetisch, maar vooral ook technisch aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Naast Het Jeroen Pit Huis werkt Nathalie ook mee aan 2 hotelprojecten in de buurt van Schiphol en een nieuwe ontwikkeling in de binnenstad van Haarlem.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.