Wetenschappelijk onderzoek

Promovenda Liz van de Riet: ‘Wat vliegt de tijd! Alweer bijna vier maanden ben ik onderdeel van Het Jeroen Pit Huis team. Als kersverse arts onderzoeker gaat er een nieuwe wereld voor me open. Leuk om op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen aan dit mooie project. Hoewel nog in de opstartende fase zijn we een aantal onderzoeken aan het vormgeven. Met als uiteindelijk doel de zorg voor chronisch zieke kinderen patiëntvriendelijker en doelmatiger te maken is het belangrijk om onze doelgroep beter te leren kennen. Dit doen we enerzijds door meer inzicht te vergaren in het aantal kinderen dat baat zou hebben bij Het Jeroen Pit Huis. Daarnaast willen we systematisch in kaart brengen welke factoren een rol spelen in een succesvolle en duurzame transitie van het ziekenhuis naar huis en welke behoeften ouders en professionals hebben om deze transitie te verbeteren. Een divers en interessant project!’. Fotografie door Kiekfoto.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.