Ontwerpen van een nieuw gebouw

Uitgangspunt voor het ontwerpen van het gebouw zijn natuurlijk de wensen en ervaringen van ouders, kinderen en van zorgverleners. Dus gingen we op bezoek: bij ouders met een zorgintensief kind die ons lieten zien hoe hun aangepaste huis eruit ziet en ook gingen we op bezoek bij verschillende kinderzorghuizen. Daarnaast liepen de architecten een dagdeel mee op de Intensive Care Kinderen in het AMC. Al deze ervaringen nemen de architecten mee in het schetsontwerp, gebaseerd op het vastgestelde Plan van Eisen. De komende maanden krijgen het projectteam en de werkgroep huisvesting regelmatig een terugkoppeling van de architecten over de voortgang van het schetsontwerp. Een inspirerend proces waarmee onze visie ook steeds meer vorm gaat krijgen in een prachtig gebouw.

Het Jeroen Pit Huis