Samenwerking met het Lindenhofje

Het Lindenhofje, onderdeel van het Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam, wordt partner in de realisatie van Het Jeroen Pit Huis, met de inbreng van verpleegkundige expertise en afspraken met zorgverzekeraars.

Het Lindenhofje is een huis waar ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen logeren en waar zij 24 uur per dag goede kinderverpleegkundige en pedagogische zorg krijgen. Er is plaats voor acht kinderen en er zijn twee extra plaatsen voor opname in een crisissituatie.

De ruime ervaring en expertise van medewerkers van het Lindenhofje kunnen worden ingezet bij de ondersteuning van kind en ouders/gezin straks in Het Jeroen Pit Huis. Bij Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam werken meer dan 1.100 mensen als professioneel zorgverlener.

Het Jeroen Pit Huis is zeer verheugd met deze versterkende samenwerking!

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.