Samenwerking met het Lindenhofje

Het Lindenhofje, onderdeel van het Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam, wordt partner in de realisatie van Het Jeroen Pit Huis, met de inbreng van verpleegkundige expertise en afspraken met zorgverzekeraars.

Het Lindenhofje is een huis waar ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen logeren en waar zij 24 uur per dag goede kinderverpleegkundige en pedagogische zorg krijgen. Er is plaats voor acht kinderen en er zijn twee extra plaatsen voor opname in een crisissituatie.

De ruime ervaring en expertise van medewerkers van het Lindenhofje kunnen worden ingezet bij de ondersteuning van kind en ouders/gezin straks in Het Jeroen Pit Huis. Bij Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam werken meer dan 1.100 mensen als professioneel zorgverlener.

Het Jeroen Pit Huis is zeer verheugd met deze versterkende samenwerking!

Het Jeroen Pit Huis