Artikel in Het Parool, zaterdag 6 juni

Stichting Witte Bedjes zamelt geld in voor zieke, gehandicapte en anderszins hulpbehoevende kinderen. Jaarlijks selecteren zij een project om de hulp voor chronisch ernstig zieke kinderen te verbeteren. Dit jaar is Het Jeroen Pit Huis gekozen. Iedere ingezamelde euro zal via @steunemma worden ingezet om de deuren van Het Jeroen Pit Huis in 2022 te kunnen openen. Samen maken we de zorg voor chronisch ernstig zieke kinderen nóg beter.

Lees meer :HetParool-6juni2020.p26-27HetJeroenPitHuis

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.