Update ontwerpen Het Jeroen Pit Huis

Er wordt hard gewerkt aan het ontwerp van Het Jeroen Pit Huis, zowel van buiten als binnen. Brique Architecten is druk bezig met de buitenkant, de baksteen keuze sessie is al geweest. Tevens zijn wij erg blij dat het internationaal vermaard bureau Concrete het interieur voor Het Jeroen Pit Huis gaat ontwerpen. “verrassend, out of the box, praktisch,duurzaam en origineel” waren enkele commentaren na hun presentatie. De bouwvoorbereidingen zijn gestart en als alles volgens de planning verloopt zal Het Jeroen Pit Huis begin 2022 zijn deuren openen.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.