Als onderzoeksteam van de Hogeschool van Amsterdam, werken wij mee aan Het Jeroen Pit Huis. Dit project wil families met kinderen met complexe zorg tijdens hun transitie van ziekenhuis naar huis gaan ondersteunen. Uw input als ouder (of andere zorgverlener) zou erg waardevol zijn bij het ontwerpen van een oplossing om te voorzien in de behoeften van families met een ziek kind tijdens deze transitie. Hiervoor vragen wij u bijgaande vragenlijst in te vullen, link:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…Help ons en met name de gezinnen met een chronisch complex ziek kind door de enquête in te vullen. Dank u wel!
Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.