Even voorstellen…..

Achter de schermen zijn er veel mensen hard aan het werk om Het Jeroen Pit Huis vorm te geven.
Zo ook Jolanda de Krijger, teamleider van het Lindenhofje, het verpleegkundig kinderzorghuis van Het Leger des Heils. Jolanda geeft leiding aan 22 personen waaronder verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers.
“Mijn rol voor Het Jeroen Pit Huis bestaat uit onder andere uit het meedenken in een werkgroep over de inzet van personeel, diverse (zorg)protocollen en hoe die te toetsen. Samen met mijn team kijken we kritisch naar het voorlopig schetsontwerp van Het Jeroen Pit Huis en bedenken we hoe het huis van binnen het meest efficiënt kan worden ingericht. Wat zijn de wensen van het verplegend team, hoe lopen/rijden de kinderen straks door het huis? Het Jeroen Pit Huis is de ontbrekende schakel tussen het ziekenhuis en thuis. Daar waar straks aan het hele gezin gedacht gaat worden zodat de stap naar huis veilig gemaakt kan worden. Herstel van eigen leven en zelfregie zullen derhalve boven aan staan.
De grootste uitdaging zal zijn om de ouders ook daadwerkelijk de regie te laten nemen en enkel hier en daar bijsturing geven, als verpleegkundigen/verzorgende zijn we toch gauw genoodzaakt het over te nemen. Ook wij moeten leren om te zorgen met handen op ons rug”

Het Jeroen Pit Huis