De GO-beslissing?

Om te kunnen starten met de bouw van Het Jeroen Pit Huis hebben we groen licht nodig van de bestuursleden van Amsterdam UMC, Leger des Heils GWCA en de Stichting van Karnebeek4kids. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt door het projectteam om aan alle voorwaarden te voldoen om te komen tot een GO – beslissing, die we hopen begin 2020 te kunnen nemen. Voorwaarden zijn o.a. zicht op € 7 miljoen inkomsten voor de bouw van Het Jeroen Pit Huis, goede afspraken met zorgverzekeraars en vastgestelde uitgangspunten voor samenwerking tussen de partners.

We staan er goed voor! De GO- beslissing om Het Jeroen Pit Huis te gaan bouwen komt dichterbij. De teller staat nu al op €6.1 miljoen. Dit bedrag is toegezegd door een betrokken groep private donateurs. Ook het bedrijfsleven wordt benaderd om betrokken te zijn bij de bouw en het interieur van Het Jeroen Pit Huis. Tevens zijn we ook bezig met  aanvragen bij een aantal vermogensfondsen.

Veel dank aan alle donateurs dusver, die ons steunen om de GO – beslissing mogelijk te gaan maken om Het Jeroen Pit Huis gaan verwezenlijken.

Wilt u ook doneren of anderszins bijdragen?

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.