DCRM Congres

Een kort verslag van onze wetenschappelijke onderzoeker, Liz van de Riet.
“Een paar weken geleden was het zover. Samen met Mattijs Alsem, kinder-revalidatiearts en een van mijn dagelijks begeleiders, bezocht ik het DCRM (Dutch Congress of Rehabilitation Medicine) congres in Utrecht. Ik kreeg hier de kans om een wetenschappelijke poster te presenteren over ons onderzoek. Een mooi moment om Het Jeroen Pit Huis project op de kaart te zetten binnen de (revalidatie)kinder-geneeskunde en ontzettend leuk om te mogen doen! Het overkoepelende thema van dit jaar “Rehabilitation Medicine: in the right place, at the right time, in close cooperation with the patient, carers and professionals” sluit naadloos aan bij de visie van Het Jeroen Pit Huis. Ons innovatieve zorgconcept en het bijbehorende onderzoek werden dan ook enthousiast ontvangen. Een mooie stimulans om door te gaan met dit geweldige project!”.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.