Even voorstellen

Achter de schermen zijn er veel mensen hard aan het werk om Het Jeroen Pit Huis te realiseren. Zo ook Iris Wanders, projectleider van Het Jeroen Pit Huis. We stelden haar een aantal vragen:

1. Wat is jouw rol bij Het Jeroen Pit Huis?
“Als projectleider ben ik vanaf het begin bij het project betrokken en verantwoordelijk voor het hele proces van de realisatie. In de eerste fase waren we vooral conceptueel aan het nadenken over de definitie van transitie care zorg. Vervolgens hebben we dat concept bij alle relevante stakeholders getoetst en uitgewerkt in een concreet plan en een sluitende business case. Ervaringsdeskundige ouders, zorgverzekeraars en zorgverleners binnen en vooral ook buiten het ziekenhuis hebben daarin meegedacht. De komende periode staat voor mij als projectleider alles in het teken van de realisatie van het concept; wat moet er allemaal geregeld worden zodat we straks klaar staan voor de eerste kinderen en hun gezinnen”.

2. Waarom vind jij het belangrijk dat Het Jeroen Pit Huis er komt?
” De enorme uitdaging die ouders te wachten staat als ze naar huis gaan met een ernstig ziek kind wordt enorm onderschat. Terwijl juist bij complexe chronische zorg veel meer begeleiding en samenwerking nodig is tussen alle zorgverleners. We moeten ouders veel beter ondersteunen in het hele proces en daarbij ook de vraag van ouders zelf centraal stellen. Dat is goed voor het zieke kind, goed voor de broertjes en zusjes en maakt het leven van ouders hopelijk een stuk minder zwaar”.

3. Wat zie jij als grootste uitdaging in Het Jeroen Pit Huis?
“Het concept van het gebouw en de manier waarop we de zorg willen gaan organiseren is innovatief. We kunnen ons niet spiegelen aan een vergelijkbaar concept waarin hoogwaardige medische zorg gecombineerd wordt met een gastenverblijf voor het hele gezin. Dat levert regelmatig uitdagende vragen op die we dan weer bespreken met ervaren ouders en zorgverleners. Maar elke uitdagende vraag biedt ons ook de kans om het meest geweldig huis te realiseren met de beste zorg voor ernstige zieke kinderen en hun ouders”.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.