Apotheek en medicijnen

Een van de vele zaken in Het Jeroen Pit Huis dat moet worden geregeld is de voorziening van medicatie. Medicatie voor kinderen is ingewikkelder dan voor volwassenen want de dosering gebeurt op basis van het gewicht en vereist aanpassing als het kind groeit. Kinderen kunnen meestal geen pillen slikken, dus veel medicatie moet in drankvorm worden ingenomen. In het ziekenhuis is een ziekenhuisapotheek beschikbaar met alle logistiek om de juiste medicijnen op de juiste afdelingen bij de patiënten te krijgen. Thuis is er een thuisapotheek, die de medicijnen levert op basis van recepten van de huisarts en eventuele andere betrokken artsen. Ook in Het Jeroen Pit Huis moeten medicijnen op een veilige en juiste manier kunnen worden toegediend. Samen met Maria Merkx  van de poliklinische apotheek van Amsterdam UMC zijn wij protocollen aan het ontwikkelen voor alle stappen in het medicatie proces. Van het voorschrijven door de arts, klaarmaken door de apotheek, afleveren in ons huis, voorbereiden door ouders en verpleegkundigen en vervolgens het toedienen van de medicijnen aan het kind. Een mooie uitdaging!

Alle stappen moeten op een veilige, te controleren manier gebeuren en moeten ook achteraf terug te vinden zijn. Ouders gaan in Het Jeroen Pit Huis leren zelf de medicatie klaar te maken en toe te dienen. Ook daar moet over worden afgesproken wie wat doet.

Als het gezin zover is dat ontslag naar huis mogelijk is, moet dit aspect van de zorg worden overgedragen aan de thuisapotheek. De poliklinische apotheek gaat alle medicatie in Het Jeroen Pit Huis verzorgen met adequate bewakings- en controlesystemen en gaat de overdracht naar de thuisapotheek verzorgen. Op deze manier denken we een veilige en duurzame werkwijze ontwikkeld te hebben met betrekking tot de voorziening van medicatie.

Hennie Knoester en Maria Merkx
Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.