Even voorstellen…

Achter de schermen zijn er veel mensen hard aan het werk om Het Jeroen Pit Huis te realiseren. Zo ook Petra Bakker, manager zorg , projectleider Het Lindenhofje en bestuurslid van Stichting Het Jeroen Pit Huis. We stelden haar een aantal vragen:

Wat is jouw rol in Het Jeroen Pit Huis project?

“Mijn rol bij Het Jeroen Pit Huis is drieledig. Ten eerste ben ik verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg in het Lindenhofje (verpleegkundig kindzorghuis van projectpartner het Leger des Heils) tot de opening van Het Jeroen Pit Huis en werk ik naar een goede overdracht toe. Verder zijn mijn activiteiten gericht op de contracten met zorgverzekeraar en het motiveren en betrekken van medewerkers in de ontwikkeling van Het Jeroen Pit Huis. Ik betrek de medewerkers actief in het proces om ze voor te bereiden op hun nieuwe rol.

Waarom vind jij het belangrijk dat Het Jeroen Pit Huis er komt?

“De verpleegkundige kindzorg is sterk in ontwikkeling waarbij de rechten van het kind en ‘Family Integrated Care’ een steeds belangrijkere positie innemen. De verpleegkundige zorg verplaatst zich meer naar de eigen omgeving van het kind en zijn/haar gezin. Het Jeroen Pit Huis sluit nauw aan bij deze ontwikkeling, waarbij het gaat om juiste zorg op de juiste plek. Kinderen horen zoveel mogelijk thuis op te groeien en zo kort mogelijk in het ziekenhuis te verblijven. Het Jeroen Pit Huis biedt een huiselijke omgeving waarbij de ouders ‘empowered’ worden om de zorg daarna thuis met ondersteuning te kunnen geven. Je wenst ieder kind en zijn/haar gezin die het nodig hebben een “Jeroen Pit Huis”.

Wat zie jij als grootste uitdaging in Het Jeroen Pit Huis?

“Er liggen mooie uitdagingen in Het Het Jeroen Pit Huis: Verschillende professionals gaan samenwerken in een totaal nieuw zorgconcept wat veel aandacht en voorbereiding vraagt. Kennis en kunde moeten op elkaar afgestemd worden met als doel: het ernstig chronisch zieke kind en gezin als één team te begeleiden”.

Het Jeroen Pit Huis