“Levensbepalend gebouw met veel uitdagingen”.

Het begin is er: de eerste paal van Het Jeroen Pit Huis in Amsterdam zit sinds eind maart in de grond. Rob Blom, projectleider namens Dura Vermeer Renovatie Midden West, en Nathalie Bockhoudt, projectleider bouw van Het Jeroen Pit Huis, vertellen over de uitdagingen die komen kijken bij de bouw van dit unieke zorgcentrum.

Een tussenstap tussen het ziekenhuis en thuis voor complex zieke kinderen en hun gezin, zo vat bouwbegeleider Nathalie Bockhoudt het nieuwe zorgconcept samen dat wordt geboden met Het Jeroen Pit Huis. “We bouwen een huis voor acht gezinnen die gaan oefenen om als gezin met een ziek kind, weer een gezin te zijn. Het zijn acht zelfstandige appartementen met een eigen badkamer, keuken en slaapkamers.” Het zorgcentrum is ontworpen in de vorm van een ring, met aan de buitenzijde de woningen en in het midden gemeenschappelijke ruimtes voor zorg en sociale activiteiten. Het thuisgevoel wordt in het gebouw zoveel mogelijk nagebootst: “De kinderen komen uit een medische instelling en we willen ervoor zorgen dat dit gebouw écht anders aanvoelt. Met kleur, materiaalgebruik en interieur zorgen we voor een huiselijke sfeer”, legt Nathalie uit. Dus geen wit licht, grote witte schuifdeuren of klinisch witte muren, maar warm licht, gewone meubels en vrolijke kleuren op de muur.

Allesbehalve gewoon

Projectleider Rob Blom benadrukt dat een van de uitdagingen in dit project het feit is dat het een gewoon huis moet lijken, maar dit het allesbehalve is. Zo heeft elk appartement een patiëntenkamer waar op IC-niveau zorg geleverd kan worden, is er volledige patiëntbewaking, een speciaal luchtzuiveringssysteem, moeten alle gangen en deuren geschikt zijn voor zowel rolstoelen als bedden en is er in de constructie extra aandacht voor geluid- en brandwering. Rob legt uit: “Omdat de meeste kinderen continu van zuurstof moeten worden voorzien, is het een heel zuurstofrijk gebouw. Dit vraagt de nodige aandacht voor de brandveiligheid. In het voortraject is hier veel tijd aan besteed.” De brandveiligheid wordt onder meer gewaarborgd met speciale brandwerende wanden en deuren en actieve bewaking met rookmelders. Rob: “Het vraagt van ons in de uitvoering continue alertheid en we zullen veel controles uitvoeren.” Ook geluidswering krijgt extra aandacht in het ontwerp. “We vinden het belangrijk dat als er iemand in huis ergens huilt of schreeuwt, dat andere gezinnen daar geen last van hebben. Alles moet in de privacy van hun eigen appartement kunnen plaatsvinden”, vertelt Nathalie.

Levensbepalend gebouw

Er staat vanwege de kwetsbare doelgroep veel druk op de techniek. Er is geen ruimte voor fouten. Nathalie: “Het is een levensbepalend gebouw en het is levensbepalend als zaken niet werken. Mocht er een kindje overlijden, moet er aantoonbaar goede zorg geleverd zijn. Dat moeten wij technisch faciliteren. Alles moet tot in de puntjes kloppen.” Rob knikt instemmend mee. Hij is zich bewust van de extra druk die op dit project staat gezien de kwetsbare doelgroep, maar geeft aan door die doelgroep tegelijkertijd extra gemotiveerd te zijn. “Niet alleen ik, maar iedereen van leverancier tot onderaannemer vindt het mooi dat we een maatschappelijke bijdrage leveren met dit project. Ik zie de uitdagingen niet als obstakels. Sterker nog, ik vind het een leuk onderdeel van mijn werk om hobbels uit de weg te halen.”

Uitdagingen

En dat is hard nodig, want ondanks dat de bouw al is begonnen, zijn er nog wel wat zaken die extra aandacht behoeven. Bijvoorbeeld de constructie, Rob: “In ons voortraject is gekozen voor een prefab fundering in combinatie met een stalen constructie en houtskeletbouw. Achteraf lijkt dit niet de meest optimale constructie. Tijd om plannen om te gooien hebben we niet. We kijken nu met verschillende constructeurs en de installateur hoe we alles passend kunnen krijgen. Complex, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.” Ook de planning moet nog ‘gefinetuned’ worden. De tijd is beperkt: het huis moet eind dit jaar klaar zijn voor het proefdraaien. “Het is even puzzelen, maar ik heb alle vertrouwen dat de uitvoering straks vloeiend verloopt.”

Dat er nog wat hobbels zijn, komt volgens Nathalie doordat elk aspect van de, in projectmanagement bekende, duivelsdriehoek (geld, tijd en kwaliteit) onder druk staat. “We werken uitsluitend met geefgeld, dus als het budget op is, is het ook echt op. Daarnaast hebben we een krappe planning omdat een ander tehuis wordt gesloten en die kindjes worden overgeplaatst naar het Jeroen Pit Huis. En omdat we voor een kwetsbare groep bouwen, dient de kwaliteit ook hoog te zijn,. Dat maakt het project zo complex.” Rob houdt ondanks de opsomming van Nathalie het hoofd koel. “Ja het is af en toe hectisch, maar het is prima te doen. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen, vliegen alles aan als een team en ik ben ervan overtuigd dat we dit samen tot een succesvol einde gaan brengen.”

Betrokkenheid

De teams van Dura Vermeer, Het Jeroen Pit Huis en installateur Bosman werken om dit doel te bereiken intensief met elkaar samen. “We spreken elkaar dag en nacht”, vertelt Nathalie lachend. “We mailen en bellen dagelijks, overleggen wekelijks en samen zoeken we de oplossingen.” Volgens Nathalie zijn deskundigheid en betrokkenheid de krachten van de samenwerking: “Elke partij heeft zijn eigen specialisme en door de bundeling van die kennis, komen we tot oplossingen. En doordat iedereen het doel helder voor ogen heeft, houdt niemand vast aan primair de eigen belangen.” Ze noemt de betrokkenheid van Dura Vermeer ‘bijzonder’: “Ze zouden gezien het beperkte budget ook kunnen zeggen: tot hier en niet verder, maar het team blijft uitspreken dat ze er vol voor gaan. Ze stoppen niet met zoeken totdat de optimale oplossing is gevonden.” Rob glimlacht: “We leveren geen halfbakken werk af, we gaan een mooi huis neerzetten voor die kinderen.”

Ook Nathalie’s betrokkenheid is bijzonder te noemen. Ze vervult haar rol als bouwbegeleider voor een ‘aangepast tarief’. De voorbereidende werkzaamheden deed ze zelfs gratis. “Daar waar ik een commercieel tarief kan vragen, doe ik dat, maar in dit geval ben ik vooral blij dat ik met mijn kennis en ervaring anderen kan helpen. Als het over kinderen gaat, voelt iedereen zich betrokken toch?”

Goed doel

En dat is waar alles om draait: dat gezamenlijke einddoel. De zieke kinderen, hun ouders en hun broertjes en zusjes die dankzij dit project samen op adem kunnen komen en in een veilige gecontroleerde omgeving kunnen wennen aan de zorg die ze later zelfstandig vanuit huis zullen moeten leveren. Nathalie: “Het gezin gaat naar huis met een netwerk van specialisten om hen heen, ouders hoeven hun baan niet te verliezen omdat ze vanuit de werknisjes in Het Jeroen Pit Huis kunnen werken en broertjes en zusjes kunnen ook hun welverdiende aandacht krijgen doordat het gezin ondersteund wordt in de zorg in dit huis en vooral ook daarna. Het is een prachtig concept waar we tot de oplevering allemaal met passie aan werken.”

 

impressie Het Jeroen Pit Huis
Nathalie Bockhoudt en Rob Blom
Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.