De GO en de start van de bouwvoorbereiding

Namens Emilie van Karnebeek, projectvoorzitter: “In deze onzekere en heftige tijd van de Corona crisis, zijn wij heel blij om ook een positief bericht te kunnen delen. De projectpartners van Het Jeroen Pit Huis hebben besloten dat aan alle voorwaarden voor de realisatie van Het Jeroen Pit Huis wordt voldaan en de bouw kan gaan beginnen! Onze droom om een nieuwe vorm van zorg te realiseren voor chronisch complex zieke kinderen én hun gezin wordt werkelijkheid. Dat gaan we doen met steun vanuit veel verschillende hoeken zoals het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde, diverse zorgverzekeraars, een selecte groep van betrokken donateurs en onze pro-bono partners. Een groot woord van dank aan al degene die ons tot deze beslissing hebben kunnen brengen. Zoals het er nu naar uit ziet zal Het Jeroen Pit Huis na de bouwvoorbereidingen, de bouw en proefdraai periode, begin 2022 zijn deuren openen. Onze focus zal de komende tijd liggen op de bouw, de invulling van alle aspecten van de zorg, de exploitatie en het creëren van bekendheid van Het Jeroen Pit Huis bij o.a. medisch personeel”.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.