Duurzaamheid in Het Jeroen Pit Huis

Het Jeroen Pit Huis zal gaan zorgen voor een duurzame transitie voor gezinnen maar zal natuurlijk ook in zijn energieverbruik duurzaam zijn! Het gebouw zal volledig gasloos zijn en voorzien worden van zonnepanelen. We gaan gebruik maken van aardwarmte door het toepassen van een gesloten Warmte-Koude-Opslagsysteem (WKO-bron).

Een WKO bron onttrekt de warmtepomp warmte uit de bodembron. Met deze energie wordt het huis verwarmd. Door het ontrekken van warmte uit de bodem koelt de bron af tot hij in het voorjaar zover is afgekoeld dat deze koude vervolgens weer gebruikt kan worden om het huis te koelen. In de zomer wordt de bron weer opgeladen met warmte die uit het huis naar de bron getransporteerd wordt.

Mocht de temperatuur uit de bodem nog niet de juiste temperatuur hebben, dan verwarmd of koelt de warmtepomp in het huis deze bij. Tevens is voor het warm-tapwater uit de kraan en douche een aparte warmtepomp beschikbaar, die het water naar een hoge temperatuur brengt.

Voor Het Jeroen Pit Huis maken we 12 bronnen in onze achtertuin in de grond, die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn om de benodigde capaciteit te leveren. Hierbij wordt elke bron tot een diepte van 120 m geboord.

Een bijzondere installatie voor een bijzonder huis!

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.