Even voorstellen….

Achter de schermen zijn er veel mensen hard aan het werk om Het Jeroen Pit Huis te realiseren. Zo ook Nathalie Bockhoudt, projectmanager bouw van Het Jeroen Pit Huis. We stelden haar een aantal vragen:

1. Wat is jouw rol bij Het Jeroen Pit Huis?

“Ik ben Project Manager voor de realisatie van het huis. Dit betekent dat ik het ontwerp, bouwkundig en installatietechnisch, mag mee-bedenken en vervolgens samen met de aannemers de uitvoering coördineer, tot en met de oplevering en daarna”.

2.       Waarom vind jij het belangrijk dat Het Jeroen Pit Huis er komt?
“Omdat ik door het verhaal van Emilie van Karnebeek besefte dat gezinnen soms geen toekomst zien, omdat ze niet weten hoe ze met hun kind, die 24/7 verzorging nodig heeft, en het gezin als geheel, weer thuis kunnen functioneren”.

3.       Wat zie jij als grootste uitdaging in Het Jeroen Pit Huis?

“Dat is voor mij de basiswens om een ’thuisgevoel’ te bieden voor een gezin, maar wel alle techniek en praktische zaken in te bouwen die nodig zijn om het zieke kind goed te kunnen verzorgen. Door de medische staf, maar ook door de ouders. Dit moet alles gebaseerd zijn op apparatuur en techniek die thuis ook ter beschikking van de ouders moet zijn. Er is geen echt voorbeeld, maar het moet wel meteen 100% goed zijn. Dat vraagt een uiterst kritische blik op alles wat gevraagd wordt en alles wat geleverd kan worden. De samenwerking met Emilie en Iris en alle betrokkenen er omheen is voor mij uniek en enorm motiverend om het goed te doen”.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.