Cadeau van ISE Europe

Na 15 jaar verhuist de ISE Europe beurs (grootste audio visueel beurs ter wereld met 80.000 bezoekers in 4 dagen) naar Barcelona.

Als dank voor de jarenlange support van RAI Amsterdam doen ze graag iets terug voor de stad Amsterdam. Dit resulteert in een mooie gift aan het Emma Kinderziekenhuis. ISE overhandigde symbolisch deze donatie in de vorm van een geavanceerde bioscoop- en entertainmentruimte, aan Hans van Goudoever en Emilie van Karnebeek. Die ruimte zal gebouwd worden in het toekomstige Jeroen Pit Huis op terrein van Amsterdam UMC.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.