Clara van Karnebeek bij Humberto NPO Radio 1

Vrijdag 6 mei was Prof.dr. Clara van Karnebeek te gast bij Humberto in zijn radio programma.

“In ons huis is het echt de bedoeling om ouders terug in hun kracht te zetten” vertelde Clara van Karnebeek bij Humberto op radio 1. “Verpleegkundig geleid, zodat ouders kunnen leren omgaan met de zorg voor hun ernstig chronisch zieke kind en alles wat daarbij komt kijken”. En dat is het!

Het interview terugluisteren dat kan hier: Clara van Karnebeek interview door Humberto Tan

 

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.