Koninklijke opening!

Na jaren van intensieve voorbereiding is het dan nu echt zover, de officiële opening! Wij zijn enorm vereerd dat Hare Majesteit Koningin Máxima Het Jeroen Pit Huis op 11 mei gaat openen. In verband met de beperkte capaciteit zal het een besloten opening zijn, maar er zal een live stream verbinding opgezet worden waarmee het gehele programma te volgen is. Deze zal dichterbij de datum op onze website staan.

Persbericht:

Koningin Máxima opent Het Jeroen Pit Huis

Hare Majesteit Koningin Máxima opent woensdagochtend 11 mei Het Jeroen Pit Huis in Amsterdam. Het Jeroen Pit Huis biedt een nieuwe vorm van zorg aan chronisch ernstig zieke kinderen en hun gezinnen. Het is een plek voor het gezin om tot rust te komen na een ziekenhuisopname en waar ouders leren hoe zij het beste om kunnen gaan met de ziekte van hun kind. Zo wordt de overgang van ziekenhuis naar thuis makkelijker, veiliger en bestendiger.

Kinderen die chronisch ernstig ziek zijn, bijvoorbeeld kinderen met een spierziekte, stofwisselingsziekte of een ernstige vorm van epilepsie, liggen vaak en lang in het ziekenhuis. Ze zijn permanent afhankelijk van medische en verpleegkundige zorg. Als deze kinderen vanuit het ziekenhuis naar huis mogen, is het van belang dat ouders vertrouwen krijgen in de zorg die zij thuis zelf moeten geven of regelen. In Het Jeroen Pit Huis worden ouders getraind in deze vaak moeilijk verpleegkundige handelingen die van levensbelang zijn voor hun kind. Daarnaast kunnen ze er na een intensieve periode in het ziekenhuis op adem komen en de gezinsroutine in het dagelijks leven onder de nieuwe omstandigheden terugvinden. Het Jeroen Pit Huis biedt plek aan acht gezinnen die tijdelijk hun intrek nemen in een eigen appartement. Daarnaast is er ook een gezamenlijke keuken en woonkamer, zijn er werk- en speelplekken en heeft het huis een snoezelkamer, fysioruimte, aangepaste badkamer en speeltuin. Het Jeroen Pit Huis is een samenwerking van Stichting VanKarnebeek4Kids, het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC en Het Lindenhofje van het Leger des Heils.

De initiatiefnemers en partners van Het Jeroen Pit Huis houden toespraken en aansluitend opent Koningin Máxima officieel Het Jeroen Pit Huis. Daarna krijgt zij een rondleiding door het pand waar zij onder meer een appartement bezoekt en spreekt met het gezin dat daar tijdelijk verblijft. Ook gaat Koningin Máxima in gesprek met zorgverleners over hun werkzaamheden en spreekt zij met partners van Het Jeroen Pit Huis over de totstandkoming van het huis.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.