Livestream opening Het Jeroen Pit Huis

Na jaren van intensieve voorbereiding is het dan nu echt zover, de officiële opening!

Wij zijn enorm vereerd dat Hare Majesteit Koningin Máxima Het Jeroen Pit Huis op woensdag 11 mei gaat openen.

In verband met de beperkte capaciteit is dit helaas een besloten opening.

Maar wij nodigen u graag uit om de livestream te volgen: klik hier

Het programma start om 11:30 uur met de aankomst van Hare Majesteit, loco-burgermeester van Amsterdam en 1e Gedeputeerde afgevaardigde van provincie Noord-Holland.

De livestream zal eindigen rond 12:30 uur.

 

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.