Achter de schermen zijn er veel mensen hard aan het werk om Het Jeroen Pit Huis vorm te geven. Zo ook Hennie Knoester. Zij is Kinderarts Intensivist in het EmmaKinderziekenhuis. Zij is enorm betrokken vanuit haar expertise om te bepalen wat er nodig is om de zorg in Het Jeroen Pit Huis straks goed geregeld te hebben.

Wat is jouw rol in het Jeroen Pit Huis project?

“Ik ben betrokken bij het vormgeven van de dagelijkse zorg in Het Jeroen Pit Huis, samen met andere zorgverleners, maar vooral samen met ouders. Wat hebben ouders en andere gezinsleden nodig om de transitie naar huis goed te kunnen maken? Er zal multidisciplinair gewerkt moeten worden waarbij ouders steeds meer de leidende rol krijgen om het uiteindelijk thuis goed te kunnen doen en vol te kunnen houden. Vragen die we moeten beantwoorden en vorm geven zijn bijvoorbeeld: Wie moeten er op welk moment betrokken zijn bij de zorg? Hoe geven we vorm aan multidisciplinair overleg? Wat zijn de doelen van een opname in Het Jeroen Pit Huis en wanneer kan een kind naar huis?”

Waarom vind jij het belangrijk dat Het Jeroen Pit Huis er komt?
“Ik ben als kinderarts-intensivist al jaren betrokken bij de zorg voor chronische zieke kinderen die afhankelijk zijn van veel zorg en technische apparatuur, zoals bijvoorbeeld beademing. Voor het kind en zijn/haar gezin is het van belang dat deze zorg zoveel mogelijk thuis kan worden gegeven. Om dat mogelijk te maken is training van ouders en een goed zorg netwerk nodig. Het organiseren daarvan kost veel tijd en wordt nu veelal gedaan terwijl het kind in het ziekenhuis ligt. Dat is niet ideaal voor o.a. de ontwikkeling van het kind en het gezinsleven. Het Jeroen Pit Huis moet naar mijn idee een meer huiselijke omgeving bieden waar ouders samen met zorgverleners de tijd en gelegenheid krijgen om de zorg voor hun kind te leren en te organiseren, los van de ziekenhuis hectiek. Het ontslag naar huis zal dan, verwacht ik, beter en eerder georganiseerd kunnen worden. Ouders weten wat ze thuis kunnen verwachten en kunnen beter dan wie dan ook bedenken wat ze nodig hebben om het thuis op een gezonde en goede manier vol te kunnen houden”

Wat zie jij als grootste uitdaging in Het Jeroen Pit Huis?
“Wij zijn als zorgverleners uit de ziekenhuis wereld erg geneigd om te denken vanuit de ziekenhuis structuur. Dat zullen we los moeten laten. Het Jeroen Pit Huis moet vooral een thuis zijn en niet een ziekenhuis. Ouders zullen een onmisbaar onderdeel zijn van het behandelteam en zoveel mogelijk de leidende rol krijgen. De dag structuur van Het Jeroen Pit Huis zal bijvoorbeeld zoveel mogelijk afgestemd moeten worden op hun wensen en behoeften”.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.