Even voorstellen…..

Achter de schermen zijn er veel mensen hard aan het werk om Het Jeroen Pit Huis te realiseren. Zo ook Anneke Filius, Kinder – IC verpleegkundige Emma Kinderziekenhuis. We stelden haar een aantal vragen.

Wat is jouw rol bij Het Jeroen Pit Huis?

Ik ben Kinder-IC verpleegkundige bij het Emma Kinderziekenhuis en bij Het Jeroen Pit Huis betrokken om vanuit verpleegkundig oogpunt mee te denken over onder andere de inrichting van het huis en het opzetten van de verpleegkundige zorg en inzet”.

Waarom vind jij het belangrijk dat Het Jeroen Pit Huis er komt?

“Ik zie wat het met het kind en het gezin doet om langer in een ziekenhuis te moeten zijn dan nodig is. Alhoewel er nu ook goede zorg en inzet is om het gezin de transitie naar huis te laten maken, is het ziekenhuis geen goede omgeving om je daar als gezin op voor te bereiden. Het gezin kan niet echt bij elkaar zijn in het ziekenhuis; er is geen rust en ruimte. Het is moeilijk voor ouders om zich voor te stellen hoe het is om in de thuissituatie alle verantwoordelijkheid en zorg op zich te nemen. Daardoor is het lastig om de balans tussen draagkracht en draaglast duidelijk te krijgen. Ik ben er van overtuigd dat een huis als Het Jeroen Pit Huis daar een betere plek voor is.”

Wat zie jij als de grootste uitdaging straks in Het Jeroen Pit Huis?

“Het is pionieren, omdat het een nieuwe, andere vorm van zorg wordt die tussen ziekenhuiszorg en thuiszorg in staat. Een transitiehuis als Het Jeroen Pit Huis is er nog niet, dus aan ons de opdracht om onze ervaring te combineren met creativiteit zodat we iets heel goeds creëren wat echt het verschil gaat maken voor deze gezinnen. Die uitdaging maakt het zo mooi, leuk en inspirerend”!

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.