ZONMW publiceert over ons huis in hun nieuwsbrief

Tussen de wal en het schip, daar geraken veel kinderen met ernstige aandoeningen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Na een behandeling in het ziekenhuis zijn zij soms nog maanden op de intensive care omdat er geen andere plek voor hen is. Dat gaat niet alleen ten koste van de spoedeisende zorg, het is ook bijzonder stressvol voor henzelf, hun ouders, broertjes en zusjes. Daarom opende in het Jeroen Pit Huis in Amsterdam de eerste Transitional Care Unit (TCU) van Nederland. Een model dat mogelijk ook kan worden toegepast in de rest van het land

Canada als voorbeeld

Professor Clara van Karnebeek, kinderarts en geneticus, is een van de oprichters van het Jeroen Pit Huis. Toen zij acht jaar geleden in Canada werkte, kwam ze voor het eerst in aanraking met het begrip TCU. ‘Kinderen die vroeger door hun aandoening niet konden overleven, kunnen dat nu wel door het succes van de geneeskunde. Maar als zij buiten levensgevaar zijn, hebben ze nog wel complexe en intensieve zorg nodig’, legt zij uit. ‘Nu zijn de afstanden in Canada erg groot. Het is echt onverantwoord om kinderen naar huis te sturen als ze nog maar kort stabiel zijn. Mocht zich iets voordoen, dan is het ziekenhuis te ver weg. De TCU is een plek in de buurt van het ziekenhuis die fungeert als een soort tussenstation. Hier krijgen kinderen 24 uur per dag de zorg die ze nodig hebben én worden ouders goed voorbereid op de nieuwe thuissituatie.’

Lees het hele artikel op de website van ZonMW:

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.