Deze maand is de nieuwe studie TRANSIT van start gegaan. Het doel van deze studie is om de ervaring van ouders in kaart te brengen die in het Jeroen Pit Huis (JPH) zijn verbleven. Wat vinden ouders en/of verzorgers van het verblijf in het JPH? Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed? Dit is belangrijk om te weten zodat we een idee krijgen van wat de (toegevoegde) waarde is van deze vorm van transitiezorg maar ook wat er nog verbeterd kan worden.

O.a. door promovenda Liz van de Riet is al veel onderzoek gedaan naar de ervaringen en behoeften van ouders in de transitiefase naar huis. Echter is er nog niet gekeken naar wat de ervaringen zijn van ouders en/of verzorgers die een tussenstap hebben gemaakt in een tussenvoorziening zoals het JPH.

Master student orthopedagogiek Nicole Skomorowski doet hier samen met promovenda Heleen Haspels en kinderrevalidatiearts Mattijs Alsem onderzoek naar. Ouders en/of verzorgers die in het JPH zijn verbleven en inmiddels thuis zijn worden geïnterviewd en wetenschappelijk geanalyseerd. De verwachting is dat we ongeveer 10-20 interviews houden. Later meer over onze bevindingen! 

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.