‘Wandelen door Het Jeroen Pit Huis’

Wat doen ouders als eerste als ze straks wakker worden in Het Jeroen Pit Huis? Hoe bewegen de kinderen in een rolstoel zich door het huis? En wie doet de deur open als er wordt aangebeld? Welke leveranciers komen er langs op een dag en waar hebben de verpleegkundige hun ochtendbespreking? Allemaal vragen die bij ons opkomen als we naar het gebouwontwerp kijken. Want Het Jeroen Pit Huis moet straks een prachtig thuis worden met een warme uitstraling, maar zeker ook een functioneel gebouw zijn. Daarom hebben we in twee “gebruikers sessies”, met Playmobil poppetjes op het schetsontwerp door het gebouw heen “gelopen”. Met ervaringsdeskundige ouders, verpleegkundigen van het ziekenhuis en thuis, therapeuten en kinderartsen hebben we verschillende praktische en relevante processen besproken. Onze architecten en bouwbegeleider nemen al deze waardevolle input mee in het verdere ontwerp van het huis.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.