Wisse Weetalles

De zorg voor een chronisch ziek kind heeft een grote impact op het (dagelijks) leven van het hele gezin, dus ook op de broertjes en zusjes. In Het Jeroen Pit Huis werken wij als eerste aan de gezondheid van het kind met als doel dat de transitie naar huis op een makkelijke, doelmatige en bestendige manier plaatsvindt. Dit staat niet op zichzelf, want ‘family empowerment’ is juist waar het over gaat in Het Jeroen Pit Huis. Naast het ondersteunen en in ‘de lead zetten’ van de ouders hebben de broertjes en zusjes, brusjes, ook aandacht nodig en willen zij graag bij hun zieke broer of zus zijn. Om hier aandacht voor te krijgen is masters studente antropologie Floor Van der Meulen, zelf zus van een chronisch ziek zusje, een afstudeerproject begonnen: Wisse Weet alles. Wisse is een schildpad, is uniek en staat symbool voor kinderen in bijzondere situaties. Floor gaat een film maken met en voor kinderen met een ernstig zieke broer of zus.

Met het filmproject “Wisse Weetalles” duikt Floor  in het leven van kinderen die een broer of zus hebben die langdurig of ernstig ziek is. Wisse Weetalles is een schildpad die kinderen vraagt beelden te maken met een vlogcamera om de rugzakjes op zijn schild te vullen. Zo zijn de kinderen zelf de regisseurs en laten ze zien hoe het is om een broer of zus te hebben die ziek is. Met deze film hoopt Floor, die zelf ook een zus heeft die langdurig ziek is, inzicht te geven in de belevingswereld van de broers en zussen.

Voor meer info, ga naar www.wisseweetalles.nl

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.