Werken bij....

Algemene informatie:

Heb jij  affiniteit met kinderen en denk je graag mee in ons nieuwe zorgconcept en hou je van een uitdaging?  Dan bouw  mee aan gezinsgerichte zorg in Het Jeroen Pit Huis. Je komt in dienst van Amsterdam UMC, waar je geschoold wordt in voorbehouden handelingen. Je wordt gedetacheerd naar Het Jeroen Pit Huis waardoor het mogelijk blijft om opleidingen, die Amsterdam UMC biedt, te volgen. De cultuur is open en de samenwerking is over het algemeen laagdrempelig. Bovendien streven we naar gelijke kansen voor iedereen. Dat betekent dat er ruimte is voor eenieders cultuur, afkomst, ideeën en creativiteit. 

Op dit moment hebben de volgende openstaande vacature:

KINDERVERPLEEGKUNDIGE: klik hier.

 

Mocht je interesse hebben, dan kan je deze kenbaar maken door een E-mail te sturen aan: info@hetjeroenpithuis.nl

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.